Dopyt

Odošlite nám Váš dopyt. Budeme Vás kontaktovať.

  Služby

  Znižujeme náklady s FiT RECO

  Vyskúšajte FiT RECO a ušetrite minimálne 50% nákladov na výmenu olejovej náplne. Tento proces vychádza z našich skúseností a dlhodobej praxe. Máme vlastné filtračné technológie s možnosťou lokálnej aditivácie. Riešenie FiT RECO Vám umožní nielen efektívne hospodáriť s olejovou náplňou, ale zároveň znížiť objem vyprodukovaného nebezpečného odpadu.

  FiT RECO leták

  Likvidácia použitých olejov

  Likvidácia olejov podlieha prísnemu dohľadu, pretože ide o nebezpečný odpad. Okrem filtrácie a recyklácie priemyselných kvapalín do našich služieb prirodzene patrí aj ekologická likvidácia olejov.

  Filtrácia olejov a emulzií

  Filtrácia, respektíve recyklácia olejov spočíva v odfiltrovaní ultra jemných častíc, ktoré môžu za podstatnú časť porúch hydraulických systémov (zanášanie filtrov, poruchy činnosti ventilov, netesnosti vzniknuté abrazívnou činnosťou častíc rozptýlených v oleji a pod.). Ďalším významným prvkom filtrácie je odstránenie vody z oleja, ktorá eliminuje jeho kyslosť. Správna filtrácia tak zamedzuje vzniku korózie a chemickému poškodeniu strojov a hadíc.

  Filtrácia, respektíve recyklácia emulzných kvapalín spočíva v odstránení hrubých triesok a v odfiltrovaní ultra jemných častíc a kalov. Ďalšou možnosťou je separácia odkvapového oleja z emulzie.

  Čistenie strojov a nádrží

  S čistením strojov a nádrží máme mnohoročné skúsenosti a vykonávame ich na špičkovej úrovni. Popri ručnom čistení a horúcej vapke používame suchú paru, čo je najšetrnejšia a najúčinnejšia metóda určená predovšetkým na čistenie povrchov a ťažko dostupných či citlivých miest. Parný čistič je možné použiť aj na olejové nádrže.

  Servis hydraulických zariadení

  Ponúkame služby v oblasti starostlivosti o hydraulické zariadenia:

  • Preventívne prehliadky hydraulických zariadení
  • Diagnostika hydraulických systémov a olejov
  • Revízia a opravy akumulátorov
  • Montáž rúrkových rozvodov

  Laboratórne analýzy

  Analýza slúži na kontrolu stavu používaných mazív a mala by sa vykonávať v pravidelných intervaloch minimálne raz ročne. Udržiavanie mazív (hydraulické, turbínové, prevodové a ďalšie oleje) v dobrom stave má výrazný podiel na bezporuchovosti a výkonnosti stroja a je jednou z kľúčových zložiek preventívnej údržby. Zlý stav maziva (mechanické znečistenie, vysoká koncentrácia vody, vysoké namáhanie oleja a i.) môže viesť k závažným poruchám strojového zariadenia as tým spojeným nákladným odstávkam a opravám. Súčasťou každej našej analýzy sú odporúčania pre ďalší postup.

  Umývanie debien a blistrov

  Zaisťujeme pravidelné aj zákazkové umývanie a sušenie debien, KLT prepraviek a blistrov vrátane plastových paliet a vík.

  • odstránenie znečistenia v podobe kovových triesok, olejov a prachu
  • odstránenie etikiet chemickým rozpúšťadlom a ručnou cestou

  Umývacia linka pracuje v režimoch od 300 do 650 debien za hodinu. Ponúkame všetky súvisiace služby ako je doprava od zákazníka, strojné balenie strečovou fóliou, skladovanie a doprava späť k zákazníkovi.