Dopyt

Odošlite nám Váš dopyt. Budeme Vás kontaktovať.

  FiT RECO

  Potrebujete znížiť náklady na výmenu olejovej náplne?

  Vyskúšajte FiT RECO a ušetrite minimálne 50% nákladov.

  Naša novinka FiT RECO je proces regenerácie oleja. Tento proces vychádza z našich skúseností a dlhodobej praxe. Máme vlastné filtračné technológie s možnosťou lokálnej aditivácie. Riešenie FiT RECO Vám umožní nielen efektívne hospodáriť s olejovou náplňou, ale zároveň znížiť objem vyprodukovaného nebezpečného odpadu.

  FiT RECO zároveň znamená zodpovedný prístup k enviromentálnej otázke vo Vašej spoločnosti a predovšetkým prináša výrazné zníženie nákladov na výmenu olejovej náplne.

  Proces regenerácie oleja:

  • VSTUPNÁ ANALÝZA

  Naši výskumníci a tribodiagnostici vykonajú detailnú analýzu olejov a zhodnotia stav olejovej náplne.

  • REGENERÁCIA OLEJA

  Servisný tím vykoná regeneráciu oleja priamo u zákazníka v 3 krokoch:

  Filtrácia olejovej náplne – odstránenie mechanických nečistôt, vody
  a mäkkých kalov, obvykle na hodnotu 6-7 podľa NAS 1638.

  Stabilizácia viskozity oleja pridaním potrebného množstva základových olejov.
  Aditivácia formou aplikácie výkonových aditív a antioxidantov cez bypass mobilnej filtračné jednotky.

  • VÝSTUPNÁ ANALÝZA

  Po dokonalej homogenizácii olejovej náplne s aditívami vykonáme analýzu regenerovanej olejovej náplne.

  FiT RECO – Produktový  leták