Dopyt

Odošlite nám Váš dopyt. Budeme Vás kontaktovať.

   

   

   

  Dánsky výrobca C.C.
  Jensen produkuje kompaktné off-line filtračné jednotky so širokou paletou využitia, ktoré kontinuálne a pri nízkom prietoku čistia kvapalinu a udržujú ju v trvale vynikajúcom stave.

  Odstraňujú mechanické nečistoty, vodu a mäkké kaly.

  V ponuke sú malé jednotky s jedným filtrom až po veľkokapacitné jednotky riešiace centrálnu filtráciu s niekoľkými desiatkami filtračných vložiek.

  • Vhodné najmä pre kaliace oleje, hydraulické systémy, teplonosné oleje, turbíny, cementárne, papierne a veterné elektrárne.
  • Dlhá životnosť: 1 filter dokáže zachytiť až 10 kg nečistôt.
  • Odstraňujú voľnú, viazanú aj emulgovanú vodu.
  • 60 rokov skúseností v odbore.
  • Ponúkame možnosť testovacej filtrácie!

   

  HDU séria

  • Celulózové filtre s veľkou záchytnou kapacitou.
  • Odstraňujú mechanické nečistoty, v menšom množstve aj vodu a mäkké kaly.
  • Vhodné pre všetky typy kvapalín, najmä pre hydraulické, mazacie a prevodové oleje.
  • Nevhodné pri väčšom obsahu vody.

   

  PTU séria

  • Celulózové filtre v kombinácii s koalescenčným filtrom.
  • Technológia vhodná pre aplikácie, kde sa predpokladá výskyt väčšieho množstva vody.
  • Veľmi vhodné pre turbínové oleje, napr. do vodných elektrární

   

   

  VRU séria

  • Špeciálne upravené celulózové filtre.
  • Technológia určená na odstraňovanie väčšieho množstva mäkkých kalov.
  • Vhodné pre plynové a parné turbíny, oleje pracujúce pod vysokými teplotami, kompresory, hydraulické oleje
  • Nevhodné pri väčšom obsahu vody.

   

   

  Desorber

  • Proces založený na zahriatí a následnom ochladení oleja a na prúdení vzduchu, bez mechanických filtrov.
  • Technológia určená na odstraňovanie vody, dokonca aj silne emulgovanej, z oleja (použiteľnosť až do ISO VG 1000).
  • Vhodné pre väčšinu typov kvapalín, oi pre motorové oleje a oleje do papierenských strojov.
  • V základnej verzii neodstraňujú pevné častice ani mäkké kaly.