Dopyt

Odošlite nám Váš dopyt. Budeme Vás kontaktovať.

  TFM

  Čo je Total Fluid Management?

  Prenesenie starostlivosti a zodpovednosti za priemyselné kvapaliny a filtračný materiál na špecializovaného zmluvného partnera.

  Prečo Total Fluid Management?

  Dôsledná kontrola stavu a kvality kvapalín, včasná filtrácia, resp. recyklácia, optimálny servis a sledovanie únikov predlžuje životnosť kvapalín a znižuje ich spotrebu. Po zavedení TFM je možné počítať s 15 až 25% úsporou nákladov na mazivá a 80 až 90% znížením poruchovosti strojov. Rozhodnúť sa pre TFM prináša ekonomickú výhodnosť a prispieva znižovaniu ekologickej záťaže. Prenechajte vaše starosti nám a buďte s nami prírode bližšie.

  Čo zahŕňa Total Fluid Management?

  Starostlivosť o priemyslové kvapaliny

  Total Fluid Management pokrýva kompletnú starostlivosť o priemyselné kvapaliny od nákupu, cez distribúciu a plnenie až po ich likvidáciu.

  • Nakupujeme podľa požiadaviek zákazníka
  • Skladujeme, distribuujeme k strojom a plníme
  • Sledujeme a vyhodnocujeme stav
  • Vykonávame servisné služby (filtráciu olejov, odstraňovanie mäkkých kalov, odstraňovanie cudzieho oleja z emulzií

  Filtre a filtračné jednotky

  Total Fluid Management zahŕňa zaisťovanie filtrov, filtračných materiálov a filtračných zariadení.

  • Nakupujeme, skladujeme a vykonávame výmeny filtrov a filtračných materiálov
  • Na mieru“ zákazníkovi vyvíjame a vyrábame filtračné a servisné jednotky
  • Vieme ponúknuť produkty ďalších výrobcov

  Čistenie strojov a nádrží

  S čistením strojov a nádrží máme mnohoročné skúsenosti. Vykonávame ich na špičkovej úrovni a stále ich zdokonaľujeme zavádzaním najnovších technológií.

  Popri ručnom čistení a horúcej vapke používame suchú paru, čo je najšetrnejšia a najúčinnejšia metóda určená predovšetkým na čistenie povrchov a ťažko dostupných či citlivých miest.

  Reporting

  Čo – Kam – Koľko – Kedy

  Samozrejmosťou Total Fluid Managementu je detailný, vizuálne prehľadný, užívateľsky komfortný reporting dát. Využívame čítačky čiarových kódov, a tak je možné dáta prenášať online. Zákazník má presné informácie o dopĺňaní kvapalín, filtrov a filtračných materiálov.

  Poradenstvo

  Neodmysliteľnou súčasťou Total Fluid Managementu sú poradenské služby poskytované zákazníkovi.

  • Disponujeme vlastným laboratóriom a vykonávame najrôznejšie druhy analýz olejov
  • Pripravujeme návrhy ekonomických náhrad prevádzkových kvapalín a filtračných materiálov
  • Upozorňujeme na možné závady a problémy a spolupracujeme na ich riešení
  • Ponúkame špecializované poradenstvo v oblasti hydraulických systémov

  Komunikácia

  Zásadnou oblasťou pre úspech Total Fluid Managementu je pre nás profesionálna komunikácia so zákazníkom. Jeho spokojnosť je našou prioritou.

  • Naši technici komunikujú s operátormi výroby, partnermi a majstrami
  • Kladieme dôraz na komunikáciu medzi vedúcimi projektu
  • Zúčastňujeme sa pravidelných rokovaní s manažmentom
  • Snažíme sa prepojiť zákazníka so samotnými výrobcami priemyselných kvapalín