Poptávka

Odešlete nám Vaši poptávku. Budeme Vás kontaktovat.

  Služby

  Snižujeme náklady s FiT RECO

  Vyzkoušejte FiT RECO a ušetřete minimálně 50% nákladů na výměnu olejové náplně. Tento proces vychází z našich zkušeností a dlouhodobé praxe. Máme vlastní filtrační technologie s možností lokální aditivace. Řešení FiT RECO Vám umožní nejen efektivně hospodařit s olejovou náplní, ale zároveň snížit objem vyprodukovaného nebezpečného odpadu.

  FiT RECO leták

  Likvidace použitých olejů

  Likvidace olejů podléhá přísnému dohledu, neboť se jedná o nebezpečný odpad. Vedle filtrace a recyklace průmyslových kapalin do našich služeb přirozeně patří i ekologická likvidace olejů.

  Filtrace olejů a emulzí

  Filtrace, respektive recyklace olejů spočívá v odfiltrování ultra jemných částic, které mohou za podstatnou část poruch hydraulických systémů (zanášení filtrů, poruchy činnosti ventilů, netěsnosti vzniklé abrazivní činností částic rozptýlených v oleji apod.). Dalším významným prvkem filtrace je odstranění vody z oleje, které eliminuje jeho kyselost. Správná filtrace tak zamezuje vzniku koroze a chemickému poškození strojů a hadic.

  Filtrace, respektive recyklace emulzních kapalin spočívá v odstranění hrubých třísek a v odfiltrování ultra jemných částic a kalů. Další možností je separace úkapového oleje z emulze.

  Čištění strojů a nádrží

  S čištěním strojů a nádrží máme mnohaleté zkušenosti a provádíme je na špičkové úrovni. Vedle ručního čištění a horké vapky používáme suchou páru, což je nejšetrnější a nejúčinnější metoda určená především pro čištění povrchů a obtížně dostupných či citlivých míst. Parní čistič lze použít také na olejové nádrže.

  Servis hydraulických zařízení

  Nabízíme služby v oblasti péče o hydraulická zařízení:

  • Preventivní prohlídky hydraulických zařízení
  • Diagnostika hydraulických systémů a olejů
  • Revize a opravy akumulátorů
  • Montáž trubkových rozvodů

  Laboratorní analýzy

  Analýza slouží ke kontrole stavu používaných maziv a měla by se provádět v pravidelných intervalech minimálně jednou ročně. Udržování maziv (hydraulické, turbínové, převodové a další oleje) v dobrém stavu má výrazný podíl na bezporuchovosti a výkonnosti stroje a je jednou z klíčových složek preventivní údržby. Špatný stav maziva (mechanické znečištění, vysoká koncentrace vody, vysoké namáhání oleje aj.) může vést k závažným poruchám strojního zařízení a s tím spojeným nákladným odstávkám a opravám. Součástí každé naší analýzy jsou doporučení pro další postup.

  Mytí beden a blistrů

  Zajišťujeme pravidelné i zakázkové mytí a sušení beden, KLT přepravek a blistrů včetně plastových
  palet a vík.

  • odstranění znečištění v podobě kovových třísek, olejů a prachu
  • odstranění etiket chemickým rozpouštědlem a ruční cestou

  Mycí linka pracuje v režimech od 300 do 650 beden za hodinu. Nabízíme všechny související služby jako je doprava od zákazníka, strojní balení strečovou fólií, skladování a doprava zpět k zákazníkovi.