Poptávka

Odešlete nám Vaši poptávku. Budeme Vás kontaktovat.

  O nás

  Filtraci a mikrofiltraci olejů se věnujeme od svého založení v roce 2002.

  Za tu dobu jsme prošli dynamickým růstem a stali se jednou z nejvýznamnějších společností působících v oblasti filtrace (recyklace) průmyslových kapalin. Jsme výrobní a obchodní společnost s širokou paletou filtračních materiálů a zařízení. Našim zákazníkům poskytujeme řadu servisních služeb včetně komplexní péče o čistotu kapalin a strojů – tzv. Total Fluid Management.

  Neustále rostoucí portfolio spokojených zákazníků svědčí o vysoké technické úrovni, komplexnosti a spolehlivosti našich služeb. Těší nás, že jsme odbornou i laickou veřejností vnímáni jako spolehlivý a zkušený partner.

  Od roku 2013 jsme držiteli certifikátů ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015.

   

   

   

  Projekt

  „Zpracování odpadních olejů pro produkci komerčně využitelných recyklovaných průmyslových a odpadních topných olejů“

  je spolufinancován Evropskou unií.

  Záměrem společnosti žadatele je realizovat produktovou a procesní inovaci, která se týká zpracování (recyklace) odpadních olejů řazených do kategorie nebezpečných odpadů. Inovace je výsledkem vlastního vývoje a dlouhodobého know-how společnosti v oblasti filtrace olejů.

  EVROPSKÁ UNIE

  Evropský fond pro regionální rozvoj

  OP Podnikání a inovace

  pro konkurenceschopnost

   

  Politika kvality a environmentální politika společnosti FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.

  Politika kvality je zaměřena na plnění vizí a strategií vedoucích k dosažení dílčích cílů v rámci následujících skupin:

  Zákazníci a vize uspokojení jejich potřeb:
  – na prvním místě uspokojit potřeby zákazníků
  – trvalým zlepšováním a rozvojem společnosti porozumět a umět vyhovět dalším požadavkům
  a přáním zákazníků
  – monitorovat spokojenost zákazníků
  – dbát na prvotřídní jakost, spolehlivost produktů a služeb
  – dodávat produkty a služby flexibilně a dle potřeby zákazníků
  – plánovitě informovat své zákazníky o rozsahu poskytovaného portfolia produktů a služeb a
  o novinkách v tomto portfoliu (prezentace na odborných seminářích, webové stránky apod.)

  Zaměstnanci a vize posilování odpovědnosti a nasazení
  – pracovat na správném výběru zaměstnanců pro podporu úspěchu společnosti
  – klást důraz na odbornou kvalifikaci a manuální zručnost zaměstnanců
  – nastavit pravidla pro důsledné zapracování, proškolení a rozvoj kvalifikace zaměstnanců
  – odměňovat zaměstnance odpovídající mzdou
  – zajistit odpovídající pracovní podmínky a vazby na pracovišti pro zaměstnance

  Dodavatelé a vize partnerství a vzájemné spolehlivosti
  – stanovit relevantní důraz na kvalitu nakupovaných produktů a služeb, čas dodávek a
  akceptovatelnost cen
  – vytvářet pevné obchodní vazby pro podporu dlouhodobého partnerství
  – utvářet vhodné nákupní portfolio rozsahem a počtem dodavatelů

  Orgány státní správy a vize respektovat legislativu
  – zajistit vhodnou cestou informace o změnách legislativních požadavků
  – dodržovat předepsané legislativní požadavky
  – vést potřebnou evidenci pro prokázání provádění činností v souladu s těmito požadavky

  Zázemí a vize bezproblémového chodu společnosti
  – udržovat odpovídající pracovní prostředí a dbát na nutnost zajistit pořádek v prostorách
  celé společnosti
  – pořídit a udržovat odpovídající strojní vybavení a stav budov
  – sledovat možnosti uplatnění nových či inovovaných technologií s ohledem na zvyšování
  kvality produktů a služeb nebo pro snižování surovinové náročnosti výroby

  Inovace a vize trvalého zlepšování, prosperující společnosti a zajištěné budoucnosti
  – umět přesvědčit zákazníka o výhodách dlouhodobé spolupráce nabídkou nových produktů
  a služeb, případně využívat nových a efektivnějších technologií
  – zkvalitňovat servis a technické poradenství, nabízet komplexní služby
  – sledovat možnosti a využívat dotace a granty pro další rozvoj společnosti a jejich výrobků
  – trvale optimalizovat všechny procesy a výkon společnosti

  Environmentální politika společnosti je zaměřena zejména na podporu snižování odpadů a využívání možných zdrojů k jejich opětovnému využití,
  a to v následujících oblastech:

  Trvalý rozvoj a vize trvalého zlepšování
  – vybudovat a rozvíjet certifikovaný systém pro oblast životního prostředí a uplatňovat jej ve
  všech oblastech a činnostech společnosti

  Zvyšování množství recyklovaných olejů (jako služba zákazníkům), recyklace olejů v rámci
  převzatých nebezpečných odpadů a vize snižování podílu množství nebezpečného odpadu
  k objemu recyklace
  – trvale zvyšovat množství recyklovaných olejů formou nových a udržení stávajících činností
  s obchodními partnery
  – recyklovat oleje převzaté od zákazníků ve formě nebezpečného odpadu a zbylý odpad
  opět ekologicky a řádně likvidovat
  – snižovat produkci nebezpečného odpadu z vlastní činnosti, zejména při filtraci

  Zvyšování odpovědnosti zaměstnanců i společnosti a vize podpory ochrany životního prostředí
  – zajišťovat pro zaměstnance školení a informovanost o péči k životnímu prostředí
  – třídit odpad dle jednotlivých surovin (papír, plast apod.)
  – navrhovat zákazníkům inovovaná řešení k podpoře ochrany životního i pracovního prostředí
  – spolupracovat s dodavateli, kteří podporují ekologické chování nebo kteří mají také
  certifikát ISO 14001

  Vybrané reference

  Naši partneři