Zlepšení a zvýšení recyklace znečištěných olejů a emulzních kapalin.

V rámci tohoto programu byla pořízena nová filtrační zařízení a laboratorní přístroje, které přispějí k významnému snížení tvorby nebezpečných odpadů.

© 2018 Filtration technology s.r.o.