Přečerpávací mobilní zařízení FT-PZ-3 až 30

Přečerpávací přenosná  jednotka  FT-PZ- 3 až 30

  • vhodné pro přečerpávání hydraulických, turbinových, řezných, chladících, kompresorových, převodových a jiných olejů a kapalin  s viskozitou 6 až 800cSt
  • vysoká mobilita
  • kompaktní rozměry
  • asynchronní elektromotor s napájecím napětím 1*230

  • možný průtok 3 – 30 Ltr/min – v závislosti na použitém čerpadle, teplotě a kinematické viskozitě
  • snadné a rychlé ovládání zařízení

© 2018 Filtration technology s.r.o.