Spolupráce při bakalářské a magisterské práci

Firma FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. zahájila novou etapu spolupráce s Vysokou školou báňskou – technická univerzita Ostrava na bakalářské práci a následně magisterské práci studenta Petra Kadlčka s tématem vyhodnocení účinnosti filtračních vložek používaných v mobilních filtračních jednotkách naší společnosti.

© 2018 Filtration technology s.r.o.