Proplachy hydraulických a olejových systémů

V běžném pracovním cyklu hydraulických systémů se olej pohybuje ve větší části okruhu velmi pomalu. Případné usazeniny a nečistoty tak zůstávají usazeny v trubkách a hadicích.

Při následném použití  externího filtračního zařízení na hydraulický olej je důležitou součástí čistícího procesu proplach.

Proplachy je výhodné použít po celkových, generálních opravách rozvodných okruhů, kde se prováděla výměna potrubí, svářečské práce, pískování a jiné operace, které by mohly zanechat v rozvodném okruhu nečistoty a ty by následně způsobily nečekané poruchy. Díky použití tohoto poplachového zařízení FT-PZ-1000 lze účinně předcházet těmto havarijním stavům.

Tuto službu je možné využít i před rozběhem nových rozvodných olejových systémů, kde je požadováno 100% zajištění kvalitně propláchnutých trubek a rozvodů.

Při proplachu olej proudí vysokou rychlostí a dosahuje účinného proudění a tím strhává nečistoty a ty jsou zachyceny v externím filtru, který je součástí této jednotky.

Proplachové mobilní zařízení FT-PZ-1000

Technické parametry jednotky:

 • vhodné pro proplachy hydraulických, turbínových, řezných, chladicích a jiných olejových a rozvodových okruhů
 • celkový maximální průtok a tedy maximální hodnota proplachu je až 1000Ltr/min + 50bar
 • zařízení obsahuje 2x300Ltr čerpadlo + pomocné čerpadlo 40Ltr, kde lze jejich poplachový výkon měnit pomocí frekvenčního měniče
 • jmenovitý výkon as. elektromotoru je 22kW
 • proplachové zařízení obsahuje 2 nezávislé filtrační okruhy o průtoku 20 a 40 Ltr/min
 • s filtrační schopností až 1μm mechanické nečistoty se současnou schopností odloučit vodu z oleje až 6 litrů/výměna filtrů
 • zařízení je vhodné pro kinematické viskozity od 10 do 220 cSt
 • regulovaný průtok pomocí frekvenčního měniče
 • napájecí napětí 3×400 V
 • mobilní proplachové a filtrační zařízení s instalovaným vlastním ohřevem až 15kW s digitálním nastavením proplachové teploty
 • součástí poplachového zařízení je vlastní nádrž o objemu až 1.100 Ltr oleje
 • vhodné pro střední a velké olejové hospodářství a rozvodné systémy s objemem nádrže 500 až 100.000 Ltr oleje

© 2018 Filtration technology s.r.o.