Likvidace použitých olejů

Likvidace olejů podléhá přísnému dohledu, neboť se jedná o nebezpečný odpad. Vedle filtrace a recyklace průmyslových kapalin do našich služeb přirozeně patří i ekologická likvidace olejů.

© 2018 Filtration technology s.r.o.