Reklamace

                Reklamační řád

 Vyplnění a odesláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami dodavatele. Pokud kupující, který není spotřebitel, neuplatní do pěti dnů od obdržení výrobku reklamaci (e-mailem nebo telefonicky), výrobek je považován jako přijatý a nelze požadovat vrácení peněz při současném vrácení výrobku.

Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti zákazníka individuální dohodou s kupujícím.

Záruční lhůta je 24 měsíců, pokud není uvedeno více.

Při převzetí balíčku od dopravce má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen.

V případě poškození vnějšího obalu má kupující možnost uplatnit u dopravce reklamaci.

V případě, že kupující zjistí na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale samotnou vadou zboží, má právo na reklamaci v záruční lhůtě.

Kupující se zavazuje poslat reklamované zboží včetně kopie faktury a průvodního dopisu se stručným popisem vady zboží zpět na adresu prodávajícího uvedenou v č. I Úvodní ustanovení.

Kupující bere na vědomí, že není možné zasílat zboží zpět na dobírku. Kupní cena zboží bude kupujícímu vrácena až po kladném posouzení reklamace.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů. O průběhu reklamačního řízení se zavazuje prodávající informovat kupujícího e-mailem.

Naším cílem je vyřídit reklamaci k Vaší spokojenosti.

V případě, že kupující uplatňuje na zboží záruku a zasílá jej zpět prodávajícímu, je kupující povinen vrátit zboží v originálním obalu.

Reklamované oleje a maziva musí být v neotevřených obalech.

© 2018 Filtration technology s.r.o.