Obchodní podmínky

I.                   Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.filtration.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.filtration.cz, společnost FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o., IČO 26975611 se sídlem Sadová 898, Nivnice, 687 51, vedená u rejstříkového soudu v Brně, a kupujícího.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou fyzická osoba (dále jen Kupující – spotřebitel), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

II.                  Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

 

III.                Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.filtration.cz jsou závazné.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.filtration.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH.

 

IV.               Doprava zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání.

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti V.P.M.-TRANS s.r.o.

Zásilka do 10 kg: 190 Kč,- vč. DPH

Zásilka 10 – 20 kg: 240,- vč. DPH

Zásilka nad 20 kg: individuálně dle velikosti zásilky

Tyto ceny jsou platné v rámci České republiky. Zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně dle velikosti zásilky.

Způsoby úhrady objednávky:

 1. Osobně v místě provozovny
 2. Dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)
 3. Převodem z účtu na účet – č. účtu 174587630/0600, GE Money Bank a.s.

Kupující, který není spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky s logem na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v označeném balíku.

 

V.                 Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
 • Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
 • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
 • Musí být nepoškozené a kompletní.
 • S originálním dokladem o koupi.
 • V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

VI.               Reklamační řád

Vyplnění a odesláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami dodavatele. Pokud kupující, který není spotřebitel, neuplatní do pěti dnů od obdržení výrobku reklamaci (e-mailem nebo telefonicky), výrobek je považován jako přijatý a nelze požadovat vrácení peněz při současném vrácení výrobku.

Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti zákazníka individuální dohodou s kupujícím.

Záruční lhůta je 24 měsíců, pokud není uvedeno více.

Při převzetí balíčku od dopravce má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen.

V případě poškození vnějšího obalu má kupující možnost uplatnit u dopravce reklamaci.

V případě, že kupující zjistí na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale samotnou vadou zboží, má právo na reklamaci v záruční lhůtě.

Kupující se zavazuje poslat reklamované zboží včetně kopie faktury a průvodního dopisu se stručným popisem vady zboží zpět na adresu prodávajícího uvedenou v č. I Úvodní ustanovení.

Kupující bere na vědomí, že není možné zasílat zboží zpět na dobírku. Kupní cena zboží bude kupujícímu vrácena až po kladném posouzení reklamace.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů. O průběhu reklamačního řízení se zavazuje prodávající informovat kupujícího e-mailem.

Naším cílem je vyřídit reklamaci k Vaší spokojenosti.

V případě, že kupující uplatňuje na zboží záruku a zasílá jej zpět prodávajícímu, je kupující povinen vrátit zboží v originálním obalu.

Reklamované oleje a maziva musí být v neotevřených obalech.

© 2018 Filtration technology s.r.o.