Strategie společnosti

Politika společnosti

Zákazníci
cíl: spokojenost zákazníka
 • na prvním místě firemní politiky je spokojenost zákazníka
 • trvalým zlepšováním a rozvojem firmy porozumět a umět vyhovět přání zákazníka, udržet zákazníka
 • monitorovat spokojenost zákazníka
 • dbát na prvotřídní jakost, spolehlivost výrobků a služeb, rychlost poskytování služeb, flexibilitu
 • pravidelně informovat o nabídce a rozsahu poskytovaných služeb např. prezentací na veletrzích a výstavách, účastí na odborných seminářích, prostřednictvím webových stránek firmy aj.
 
Zaměstnanci
cíl: pocit firemní hrdosti
 • při správném výběru tvoří jeden z rozhodujících článků úspěšnosti firmy
 • důraz na odbornou kvalifikaci a manuální zručnost
 • důsledné zapracování, proškolení, další rozvoj kvalifikace
 • k tomu odpovídající mzda a pracovní prostředí
 
Dodavatelé
cíl: spolehlivost, partnerství
 • důraz na spolehlivost, kvalitu, dodržování termínů u klíčových dodavatelů
 • plnění technických požadavků v souladu s příslušnými normami
 • kompletnost dodávek (od dodacího listu až např. Po prohlášení o shodě)
 • průběžně přehodnocovat, ev. změnit dodavatele
 
Orgány státní správy
cíl: respektovat platnou legislativu
 • dodržovat požadavky orgánů státní správy (termíny, hlášení apod.)
 • vést potřebné doklady v souladu s požadovanými zákony a zamezit tím střetům (pokuty, penále, kontroly apod.)
 • vybudovat důvěryhodnost firmy
 
Zázemí
cíl: bezproblémový chod firmy
 • důstojné pracovní prostředí, pořádek a efektivnost v celé firmě
 • dostatečné množství moderního strojního vybavení , snižujícího energetickou, materiálovou i surovinosovu náročnost výroby
 • kvalitní technologie, omezující vznik odpadů a znečištění ŽP
 • zásoby výrobků a ND pro pružný servis
 
Nové výrobky – vývoj
cíl: prosperující firma, zajištěná budoucnost
 • novými výrobky, novým vývojem, novou technologií umět přesvědčit zákazníka
 • zkvalitňovat servis a technické poradenství, vč. Pořízení vlastního diagnostického vybavení
 • sledovat možnost získání dotací a grantů ve vztahu k firemní výrobě
 
Životní prostředí
cíl: trvalý rozvoj, zlepšování
 • Zvyšovat množství recyklovaného oleje
 • Snižovat podílu množství nebezpečného odpadu ku recyklovanému množství
 • Pravidelně školit zaměstnance k životnímu prostředí
 • Předcházet únikům a haváriím
 • Znát a dodržovat zákonné požadavky v oblasti ŽP
 • Zavazovat svoje dodavatele k ŽP

© 2018 Filtration technology s.r.o.