Strategie společnosti

Naše cíle v oblasti kvality a strategie:

Orientace na zákazníka

Základním pilířem naší strategie je spokojený zákazník, který se k nám bude vracet.

Pocit firemní hrdosti

Firemní prostředí je u nás místem osobního i profesního rozvoje. Snažíme se, aby naši zaměstnanci měli plnou důvěru ve vedení firmy i k její strategii.

Odbornost a profesionalita

Vysokou kvalitu výrobků a služeb stavíme na kvalifikovanosti a manuální zručnosti všech našich pracovníků, jejichž neustálý odborný růst podněcujeme a podporujeme.

Spolehlivost a partnerství

Mezi stěžejní principy naší strategie patří rozvoj, udržování a prohlubování partnerských vztahů. Klademe důraz na dodavatelskou kvalitu a spolehlivost.

Efektivní zázemí

Vytváříme důstojné pracovní prostředí, dbáme na pořádek a efektivitu procesů. Pravidelně investujeme do moderního strojního vybavení a technologií. Držíme zásoby výrobků a náhradních dílů pro pružný servis.

Vývoj a inovace

Chceme, aby naše firma prosperovala a měla zajištěnu budoucnost. Proto pracujeme na vývoji nových výrobků i technologií, inovujeme vnitřní procesy i zákaznické služby a využíváme dotací a grantů.

Životní prostředí

Naše strategie přijala principy trvale udržitelného rozvoje. Vynakládáme maximální úsilí ve snaze o zvyšování množství recyklovaného oleje a snižování podílu nebezpečného odpadu.

© 2018 Filtration technology s.r.o.