Profil společnosti

Základní údaje

Obchodní jméno:                               FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.

Sídlo společnosti:                             U Dvora 1101, 687 51 Nivnice

Provozovna 1:                                   U Dvora 1101, 687 51 Nivnice

Provozovna 2:                                   Česká zbrojovka a.s., Sv. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod – sklad olejů

Datum vzniku:                                   20. července 2005

Zápis v OR:                                       KS v Brně, odd. C, vložka 49210

IČO:                                                   26975611

DIČ:                                                   CZ26975611

Hlavní předmět podnikání:                výroba filtračních strojů a zařízení, filtrace průmyslových olejů, prodej filtračních prvků

Telefon:                                              572 693 241

Fax:                                                    572 693 241

Představení společnosti

FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. je jednou z významných společností, působících v oblasti filtrace (recyklace) průmyslových olejů.

Od svého založení v roce 2005 se výrobní program naší společnosti přizpůsobuje nejnovějším požadavkům praxe, zejména poskytováním specializovaných služeb, dodávek zařízení a zboží v oblasti filtrace a mikrofiltrace olejů a celého olejového hospodářství.

Ke své činnosti využívá společnost nejnovější technologické postupy od základního vyhodnocování parametrů oleje, až po vlastní realizaci požadované služby, případně instalací filtračních technologií přímo u zákazníka.

Základní součástí naší nabídky služeb je:

  • výroba filtračních zařízení a olejových filtrů pro průmyslovou výrobu
  • výroba a montáž by-pass filtrů
  • výroba dalších speciálních filtračních zařízení dle požadavku zákazníka
  • obchodní činnost v oblasti filtračních vložek, olejových filtrů, filtračních papírů apod.
  • komplexní služby v oblasti filtrace olejů, vč. likvidace NO
  • komplexní analýzy olejů a jejich vyhodnocení
  • zajišťování rychlého a kvalitního servisu

Kvalita a správnost je ve všech směrech naší činnosti od roku 2007 potvrzena získáním certifikátu jakosti výroby ISO 9001 a environmentálního certifikátu ISO 14001 .

V současné době je společnost FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. moderní a dynamickou firmou nabízející svým obchodním partnerům rozsáhlé technologické služby v oblasti optimalizace olejového a odpadového hospodářství prostřednictvím recyklace použitých kapalin.

Zaměření společnosti

Společnost FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku v roce 2005 transformací z fyzické osoby, jejíž činnost byla od roku 2002 spojena s poskytováním specializovaných služeb a dodávek zařízení v oblasti filtrace a mikrofiltrace olejů.

V současné době naše firma využívá ke své činnosti nejnovější technologické postupy od vyhodnocování parametrů olejů (vlastní nová vybavená laboratoř), až po vlastní realizaci požadované služby případně instalaci nových filtračních technologií přímo u zákazníka.

Místo na trhu

  

Jedním z hlavních úkolů naší firmy je 100% spokojenost našich klientů v oblasti preventivní údržby, spojené především s filtrací a recyklací olejů jakožto služby prováděné přímo u zákazníků. Tímto způsobem pomáháme řešit nejen ekologické problémy našich klientů a zákazníků, spojené zejména s likvidací nebezpečného odpadu, ale současně je snižována spotřeba surovin a energií na výrobu nových olejů, což je významný ekonomický přínos.

 

Orientace na zákazníky

Naše firma dosáhla za minulá období velmi dobré technické úrovně a spolehlivosti, o čemž svědčí neustálý nárůst našich zákazníků ze všech odvětví průmyslu.

Cílem naší společnosti je solidnost, schopnost nacházet řešení a pružně reagovat na potřeby našich zákazníků. O to vše se stará zkušený kolektiv našich pracovníků a externích poradců.

Ing. Ivo Gregůrek – jednatel společnosti

© 2018 Filtration technology s.r.o.