Na provozovnu v Nivnici jsme instalovali fotovoltaickou elektrárnu

Společnost FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. realizovala s finanční podporou strukturálních fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt:

© 2018 Filtration technology s.r.o.