Tlakové filtry

Tlakové filtry nebo jiným názvem olejové filtry, filtrační vložky, filtrační elementy, průmyslové filtry nebo pouze obecně filtry.

Základní rozdělení těchto filtrů je dle tlakové únosnosti. Dělíme je na nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké.

NÍZKOTLAKÉ FILTRY

Tyto filtry se od sebe odlišují jednak konstrukčně, kde nízkotlaké filtry nejsou tak vyztuženy jako tomu je u filtru střednětlakých, ale nejvíce pozornosti se dbá především, co se týká celkové výztuže a tím i tlakové odolnosti, která může být až 300bar vysokotlakým filtrům.

STŘEDNĚTLAKÉ FILTRY

Zde lze pozorovat i výrazné hmotnostní rozdíly mezi jednotlivými filtry, kde celková váha u vysokotlakového filtru může být několika násobně vyšší než u nízkotlakového filtru.

VYSOKOTLAKÉ FILTRY

 

 

 

 

 

 

 

Dalším možným rozdělením filtrů, je jejich umístění v hydraulickém agregátu daného systému. Jako nejběžnější se vyskytují následující filtry:

  • Sací filtry
  • Spin-on filtry
  • Vratné filtry
  • Přivzdušňovací filtry
  • Nízkotlaké, středně a vysokotlaké filtry
  • Externí filtrační okruhy
  • Filtrační agregáty
  • Mobilní filtrační jednotky

Některé filtry mohou být doplněny indikátorem zanesení filtračního elementu, případně mohou být doplněny By-passem.

© 2018 Filtration technology s.r.o.