Filtrace olejů

Princip filtrace, resp. recyklace olejů spočívá v odfiltrování ultra jemných částic, které mohou za podstatnou část poruch hydraulických systémů – zanášení filtrů, poruchy činnosti ventilů, netěsnosti vzniklé abrazivní činností částic rozptýlených v oleji apod.

Dalším významným prvkem filtrace je odstranění vody z oleje. Tato technologie je schopná absorbovat vodu obsaženou v opotřebovaném oleji, čímž jej zregeneruje na olej s vynikající vlastností z hlediska odstranění kyselosti. Kyselost oleje podporuje rychlé stárnutí olejové náplně, rozklad aditiv, rozpouštění těsnění aj. Použití správné filtrace olejů omezí korozi a chemické poškození strojů a hadic.

Doba filtrace jednoho stroje je individuální a je závislá na konkrétní míře znečištění hydraulického oleje. Naše firma je schopna velmi pružně reagovat na požadavky zákazníka a filtrace může současně probíhat na více strojích.

Proč filtrovat?

  • Několikanásobně delší životnost oleje.
  • Výrazné snížení nákladů spojených s prostoji stroje.
  • Pomalejší zanesení a méně časté výměny filtrů.
  • Snížené náklady spojené s údržbou stroje.
  • Minimalizace poruch strojů.
  • Podstatné snížení environmentální zátěže.

© 2018 Filtration technology s.r.o.