Mikro / filtrace oleje

Firma Filtration technology s.r.o. provádí nabízené služby jednak ve své provozovně v Uherském Brodě, ale i přímo u zákazníka, a to bez nutnosti odstavení stroje.

S rostoucí cenou olejů a při modernizaci strojního zařízení nabývá filtrace olejů významného růstu.

Zde si můžete objednat filtraci olejů.

Filtrace olejů (recyklace)

Filtrace olejů dnes představuje levnou a komfortní službu v olejovém hospodářství.

Princip této činnosti spočívá v odfiltrování ultra jemných částic, které mohou za podstatnou část poruch hydraulických systémů – zanášení filtrů, poruchy činnosti ventilů, netěsnosti, vzniklé abrazivní činností částic rozptýlených v oleji apod.

Při zvážení, že

90% poruch hydraulických systémů je způsobeno nečistotou oleje, je každé zvýšení čistoty oleje krokem k úsporám, spočívajících ve snížení poruchovosti hydraulických systémů a tím prodlužení jejich životnosti, což jsou významné ekonomické i ekologické důvody, proč se rozhodnout pro filtraci olejů. Doba filtrace jednoho stroje je individuální a je závislá na konkrétní míře znečištění hydraulického oleje. Naše firma je schopna velmi pružně reagovat na požadavky zákazníka a filtrace může současně probíhat na více strojích.

Dalším významným prvkem filtrace je odstranění vody z oleje. Tato technologie je schopná absorbovat vodu obsaženou v opotřebovaném oleji, čímž jej zregeneruje na olej s vynikající vlastností z hlediska odstranění kyselosti. Kyselost oleje podporuje rychlé stárnutí olejové náplně, rozklad aditiv, rozpouštění těsnění aj. Použití správné filtrace olejů omezí korozi a chemické poškození strojů a hadic, sníží se náklady na výměnu poškozených částí strojů, nevznikají ekonomické ztráty z nutností odstavení stroje, přerušení výroby atd.

Použitím našeho filtračního zařízení se životnost oleje prodlouží až několikanásobně a životnost stroje je rovněž mnohonásobně vyšší.

Další alternativou je pořízení vlastního filtračního zařízení, tzv. by-pass filtru. Jedná se o vysoce kompaktní a účinný systém, který je instalován do hydraulického systému stroje a při provozu stroje se olej trvale dočišťuje. By-pass filtr dokáže zachytit mechanické nečistoty do velikosti až 1µm a také až 1,5 litru vody. Takto vyčištěný olej se vrací zpět do zásobníku oleje.

Naše firma vyhodnotí a určí nejvhodnější místo pro připojení tohoto zařízení na stroji, zařízení namontuje, zprovozní a proškolí obsluhu.

Různé instalace a aplikace by-pass filtrů 

  

Proplachy hydraulických a olejových systémů

V běžném pracovním cyklu hydraulických systémů se olej pohybuje ve větší části okruhu velmi pomalu. Případné usazeniny a nečistoty tak zůstávají usazeny v trubkách a hadicích.

Při následném použití  externího filtračního zařízení na hydraulický olej je důležitou součástí čistícího procesu proplach.

Proplachy je výhodné použít po celkových, generálních opravách rozvodných okruhů, kde se prováděla výměna potrubí, svářečské práce, pískování a jiné operace, které by mohly zanechat v rozvodném okruhu nečistoty a ty by následně způsobily nečekané poruchy. Díky použití tohoto poplachového zařízení FT-PZ-1000 lze účinně předcházet těmto havarijním stavům.

Tuto službu je možné využít i před rozběhem nových rozvodných olejových systémů, kde je požadováno 100% zajištění kvalitně propláchnutých trubek a rozvodů.

Při proplachu olej proudí vysokou rychlostí a dosahuje účinného proudění a tím strhává nečistoty a ty jsou zachyceny v externím filtru, který je součástí této jednotky.

Proplachové mobilní zařízení FT-PZ-1000

Technické parametry jednotky:

 • vhodné pro proplachy hydraulických, turbínových, řezných, chladicích a jiných olejových a rozvodových okruhů
 • celkový maximální průtok a tedy maximální hodnota proplachu je až 1000Ltr/min + 50bar
 • zařízení obsahuje 2x300Ltr čerpadlo + pomocné čerpadlo 40Ltr, kde lze jejich poplachový výkon měnit pomocí frekvenčního měniče
 • jmenovitý výkon as. elektromotoru je 22kW
 • proplachové zařízení obsahuje 2 nezávislé filtrační okruhy o průtoku 20 a 40 Ltr/min
 • s filtrační schopností až 1μm mechanické nečistoty se současnou schopností odloučit vodu z oleje až 6 litrů/výměna filtrů
 • zařízení je vhodné pro kinematické viskozity od 10 do 220 cSt
 • regulovaný průtok pomocí frekvenčního měniče
 • napájecí napětí 3×400 V
 • mobilní proplachové a filtrační zařízení s instalovaným vlastním ohřevem až 15kW s digitálním nastavením proplachové teploty
 • součástí poplachového zařízení je vlastní nádrž o objemu až 1.100 Ltr oleje
 • vhodné pro střední a velké olejové hospodářství a rozvodné systémy s objemem nádrže 500 až 100.000 Ltr oleje

Rozbory

Čistota olejů a maziv je velmi důležitá a má významný vliv na životnost zařízení. Obzvláště to platí u hydraulických, turbínových a transformátorových olejů.

Nečistoty v oleji se mohou vyskytnout z různých důvodů – přirozeným otěrem třecích ploch, průnikem prachových nečistot, kontaminací jiným médiem atd.

Měření čistoty olejů provádíme na specializovaných přístrojích v naší nové laboratoři. Nejčastěji zkoumané hodnoty jsou:

 • určení kinematické viskozity při 40OC a 100 OC (mm2/s)
 • viskozitní index
 • obsah vody dle Carl-Fishera (ppm)
 • číslo kyselosti (mgKOH/g)
 • celkové množství nečistot (mg/l)
 • distribuce nečistot dle stupnice NAS 1638 , která na základě množství cizích částic řadí oleje do 12 tříd ( 1 až 12 ). Typická třída čistoty nových olejů z výroby se pohybuje ve třídách 8 až 9. Někteří výrobci průmyslových strojů však vyžadují stupně nečistoty 6 až 7. Oleje pro tyto stroje proto musí projít tzv. doplňkovou filtrací.
 • distribuce nečistot dle stupnice ISO 4406

Díky této komplexní analýze jsme schopni navrhnout a uskutečnit ideální postup filtrace k úplné spokojenosti zákazníka.

I silně znečištěný olej ještě nemusí znamenat nutnost nákladné výměny celé náplně. Prodloužení životnosti zajistí účinná mikrofiltrace.

Prodej, údržba, servis, poradenství

Významnou oblastí našeho podnikání je nejen nabídka uvedených služeb, ale i výroba filtračních zařízení, olejových filtrů a hydraulických komponentů pro širokou průmyslovou výrobu a v neposlední řadě rychlý a kvalitní servis všech zařízení provedený profesionálně vyškolenými zaměstnanci.

Jsme schopni rychle a flexibilně reagovat i na specifické požadavky našich zákazníků při realizaci prodeje našich výrobků a služeb.

 

 

 

 

 

Naše společnost se zabývá čištěním linek a části strojů. Připravili jsme pro Vás pár praktických ukázek:


© 2018 Filtration technology s.r.o.