Souhlasy

Vážený zákazníku,
na tomto odkazu je k dispozici souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování mobilního zařízení sběru, výkupu a využívání odpadů a s jejich provozním řádem vydaný Krajským úřadem Zlínského kraje Odborem životního prostředí a zemědělství:

Souhlas k provozování mobilních zařízení sběru, výkupu a využívání odpadů 2013

© 2018 Filtration technology s.r.o.