Dotační programy

Banner-OPZP-EU

Společnost FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. obdržela ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží, oblast podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady dotaci na projekt:
„Zlepšení a zvýšení recyklace znečištěných olejů a emulzních kapalin“.
Č. projektu CZ.1.02/4.1.00/08.02599

Cíle projektu:

  • zavedení nového technologického a výrobního zařízení na recyklaci odpadních olejů
  • intenzifikace výroby a poskytovaných služeb, vč. diagnostických
  • minimalizace produkce nebezpečných odpadů
  • snížení materiálové a energetické náročnosti výroby a služeb
  • zvýšení konkurenceschopnosti

Projekt byl realizován v roce 2009.

 

OPPI-EU

 

 

Společnost FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. obdržela z MPO v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, prioritní osa 2. – Rozvoj firem. Oblast podpory – 2.2. Podpora nových technologií, ICT dotaci na projekt:

„Komplexní  řešení  ICT ve společnosti FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.“

Č. projektu 2.2 ITP03/350

 

Cíle projektu:

  • implementace nového systému spojující prvky CRM a Total Fluid Managementu
  • modernizace a rozšíření ICT technologie,
  • zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti zákaznických služeb

Projekt byl realizován v období 10/2010 – 4/2012.

 

OPPI-EU

Společnost FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o. obdržela z MPO v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, prioritní osa 4. – Inovace,  Oblast podpory – 4.2. Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, oblast podpory- Potenciál ,  dotaci na projekt:

„Zřízení vývojového střediska společnosti FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.“

Č.projektu 4.2.PT03/965

 

Cíle projektu:

 

  • zřízení vlastních kapacit  pro realizaci vývojových a inovačních aktivit, což umožní vyvíjet nová produktová řešení s nižším podílem nákladů na vlastní vývoj, s lepšími technickými vlastnostmi při současném dosahování vysoké spolehlivosti. Společně s vysokou kvalitou pracovníků vývoje a simultánním řešení úkolů bude dosahováno nejoptimálnějších návrhů, které budou následně připravovány do sériové výroby.
  • realizací projektu se předpokládá  vytvoření 3 – 5 nových pracovních míst na pozicích vývojových pracovníků

 

Projekt bude realizován v období  11/2012 – 12/2014

 

© 2018 Filtration technology s.r.o.