Dokumenty

Technologie filtrace je spojena s množstvím legislativních, daňových a provozních procesů – které jsou zachyceny v dokumentech.  Odborná způsobilost klíčových zaměstnanců Filtration technology s.r.o., management jakosti i environmentální management a v neposlední řadě vlastnosti mobilních filtračních zařízení jsou zachyceny v obdržených certifikátech .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Filtration technology s.r.o.