Analýzy

Analýza slouží ke kontrole stavu používaných maziv a měla by se provádět v pravidelných intervalech minimálně jednou ročně. Udržování maziv (hydraulické, turbínové, převodové a další oleje) v dobrém stavu, má výrazný podíl na bezporuchovosti a výkonnosti stroje a je jednou z klíčových složek preventivní údržby. Špatný stav maziva (mechanické znečištění, vysoká koncentrace vody, vysoké namáhání oleje aj.) může vést k závažným poruchám strojního zařízení a s tím spojeným nákladným odstávkám a opravám. Součástí každé naší analýzy jsou také doporučení, pro další postup.

Komplexní analýza olejů

Vzor komplexní analýzy oleje

Komplexní analýza oleje

Každá z těchto analýz lze provést také jednotlivě

 • Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s)
 • Kinematická viskozita při 100°C (mm2/s)
 • Viskozitní index
 • Číslo kyselosti (mg KOH/g)
 • Obsah vody (ppm)
 • Množství nečistot gravimetricky (mg/l)
 • Distribuce nečistot (NAS 1638)
 • Distribuce nečistot (ISO 4406)

Trendová analýza olejů

Vzor trendové analýza oleje

Trendové analýza oleje

Trendová analýza slouží pro pravidelné sledování stavu provozovaného oleje. Při každé analýze je porovnáván olej ve vztahu k novému oleji. Při znalosti změny parametrů oleje v čase je možné předpovědět jeho stav i v budoucnu a je tak možné lépe rozložit pravidelné servisní činnosti, stejně jako ekonomiku nákupu kapalin. Znalost obsahu prvků v oleji opět přispívá k hlubší znalosti stavu oleje a potažmo i stroje. Zvýšený výskyt otěrových kovů je jasnou indikací mechanického opotřebení komponent stroje.

Díky laboratornímu vybavení jsme schopni poskytnout zákazníkovi podrobné informace o stavu jeho oleje včetně obsahu prvků a aditivních složek oleje. V protokolu je také obsažen závěr shrnující výsledky provedené analýzy včetně návrhů na potřebné případné zásahy pro zlepšení stavu. Oproti komplexní analýze tedy trendová analýza obsahuje také

 • Prvkovou analýza
 • Analýzy na IČ spektru

Komplexní analýza chladící emulze

Vzor komplexní analýzy emulze

Emulze

Každá z těchto analýz lze provést také jednotlivě

 • Vzhled
 • Barva
 • pH
 • Celková alkalita (g NaOH/l)
 • Refraktometrická koncentrace (%)
 • Celková tvrdost (°N)
 • Bakterie /kvasinky/ houby
 • Korozní test (DIN 51360-2)

 

 

Laboratoř

Veškeré analýzy provádí laboratorní expert, pomocí nejmodernějších zařízení v naší vlastní laboratoři.

Laboratoř

 

 

Příklady našich zařízení.

Infračervený spektrometr

Infračervený spektrometr

Rentgenový fluorescenční spektrometr

Rentgenový fluorescenční spektrometr

 

 

 

 

 

 

 

 

Viskozimetr

Viskozimetr

Stojánek pro membránovou analýzu

Stojánek pro membránovou analýzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro méně náročné analýzy nabízíme k odkupu přenosné testovací sady, jako je například Analyzační kufřík.

analyzační sada

© 2018 Filtration technology s.r.o.