Zařízení na odstranění zbytkového oleje z emulzních kapalin

Mobilní separační jednotka FT-SOE-4    FT-SOE-4

Technické parametry:

 • Potřebný tlak vzduchu 3-6 bar
 • Předfiltr o 350 μm
 • Mobilní rám
 • Koalescenční kolektor
 • Pohon pomocí stlačeného vzduchu
 • Maximální výška hladiny v nádrži 850 mm
 • Volitelný mobilní plovák pro velké nádrže či nádrže s velkým pohybem hladiny
 • Volitelný stacionární plovák pro menší nádrže s malým pohybem hladiny

 

Mobilní separační jednotka FT-SOE-4MEM2
FT-SOE-4MEM2

Technické parametry:

 • Pohonné médium – stlačený vzduch
 • Potřebný tlak vzduchu 3-6 bar
 • Předfiltr o 350 μm
 • Mobilní rám
 • Koalescenční kolektor
 • Sání i výtlak pomocí pneumatických membránových čerpadel
 • Volitelný mobilní plovák pro velké nádrže či nádrže s velkým pohybem hladiny
 • Volitelný stacionární plovák pro menší nádrže s malým pohybem hladiny

© 2018 Filtration technology s.r.o.