TFM (Total fluid management)

Co to je TFM?

Přenesení povinnosti a odpovědnosti za provozní kapaliny, filtrační materiál a čištění vnitřních prostorů strojů
na smluvního partnera.

 

TFM tvoří zejména tyto činnosti a služby:

Nákup kapalin požadovaných zákazníkem

Zpracování dokumentu TFM pro každý stroj

Skladování, distribuce ke strojům a jejich plnění, záznamy o plnění

Sledování a vyhodnocování stavu kapalin (včetně doporučení)

Servis kapalin, např. filtrace olejů, odstranění měkkých kalů, odstranění cizího oleje z emulzí

Tribologická poradna (vlastní laboratoř)

Sjednocování kapalin

Zajištění filtrů a filtračních materiálů (nákup, skladování, výměny)

Vývoj a výroba filtračních a servisních jednotek a jiných zařízení „na míru“ zákazníkovi

Navrhování ekonomických náhrad provozních kapalin a filtračních materiálů

Upozornění na závady a problémy a spolupráce při jejich řešení

Čištění strojů

Likvidace použitých olejů v souladu s legislativou

 •  Při TFM využíváme čtečky čárových kódů
 • Data je možné přenášet online do VS zákazníka
 • Náš systém TFM je propracovaný i z pohledu vizualizace: přehlednost, rychlá orientace

Ekonomická výhodnost TFM
(obecně platné údaje)

 • Úspora 15 až 25 % nákladů vynaložených na maziva; know-how FT
  • důsledná kontrola stavu kapalin
  • včasná filtrace
  • optimální servis kapalin
  • sledování úniků
 • Snížení poruchovosti a prostojů strojů o 80 až 90 %
  • důsledné hlídání kvality kapalin

© 2018 Filtration technology s.r.o.